Aktuální témata:

Pojďte s námi diskutovat o aktuálních tématech v naše městě. Jsme otevření diskuzi a rádi si přečteme Váš názor.

Zimní stadion Domažlice

26.01.2024

Snímky, které dokumentují současný stav stropních podhledů na městském zimním stadionu v Domažlicích . Kdy začne správce sportovního zařízení tento neutěšený stav řešit? Nebo se počká, až se někomu z návštěvníků něco velmi nemilého přihodí a dojde i ke zranění? 

Za spolek Vladimír Müller– zakládající člen spolku.    

ČERCHOV

21.7.2023

Vážení občané Domažlic a okolí

máme k Vám jako spolek Domažlice pro všechny prosbu ke společnému náhledu na životní prostředí naší dominanty Čerchova. V našem volebním programu bylo mimo jiných aktivit, podíl na procesu rozšíření využívání Čerchova občany po celý rok s vytvořením možných aktivit podnikatelů k dosažení tohoto cíle.

Členové našeho spolku navštěvují Čerchov s přáteli z celé republiky, kteří tuto krásnou dominantu obdivují a zajímají se o další rozvoj turistiky v této oblasti. Jaké bylo však naše zjištění při jedné z návštěv vrcholu, kdy kopec odkryl i šlendrián, neskutečně špatný přístup k ekologii a v neposlední řadě i poškození této přírodní rezervace. Chceme se s Vámi podělit o foto snímky pořízené na Čerchově, které prokazují neúctu k přírodě a velmi špatný přístup v nakládání s nebezpečnými odpady, což určitě zbytky eternitových desek jsou. Tímto Vás žádáme o spolupráci při zjišťování stavu v této oblasti, obracíme se na turisty, ochránce přírody, návštěvníky Čerchova, ale i další, kterým není lhostejný tento stav. Vyzvali jsme i městský úřad ke spolupráci k poskytnutí informací, kdo projektoval demolice, kdo stavebně dozoroval a kdo odpovídal za odvoz materiálu ze staveniště k bezpečné likvidaci. Samozřejmě jsem na začátku celého zkoumání, ale již nyní z obrázků je jasné, že sama příroda nám Čerchov nezanesla odpadem, že to opět udělal někdo, komu jsou věci lhostejné a stav přírody v našem okolí má na posledním místě. V případě, že se chcete vyjádřit nebo pomoci, můžete nás kontaktovat na email: info@domazliceprovsechny.cz. Určitě Vás budeme průběžně informovat o stavu zjištěných poznatků a skutečností.

Za spolek Jiří Macháček – člen výboru.    

ODVOLÁNÍ VEDENÍ MĚSTA  

22.06.2023

Vážení občané, voliči a příznivci našeho spolku, (Domažlice pro všechny)
chtěl bych Vám i touhle cestou velmi poděkovat za přízeň a Vaši podporu. Jak už jistě víte, na včerejším zastupitelstvu našeho města se stalo to, co nikdo snad neočekával. Celé vedení města bylo odvoláno a hned se navolilo vedení nové (tedy – staro nové).
Když Vás zradí v koaličním řetězci Vaši ,,kolegové“, kteří koaliční smlouvu podepsali a podali Vám na to ruku, nemůže se stát nic jiného než to, co se stalo.
Je to až k nepochopení, kam někdo dokáže zajít, a při tom se nedívat napravo nalevo.
Nicméně, volby byly důležité a díky Vašim hlasům, jsem nabyl velmi cenné zkušenosti, kterých si velmi vážím.
Zůstal jsem však zastupitelem města a tím pádem v opozici. Jako opozice budeme však nadále bojovat o to, aby jsme přispěli ke správnému a poctivému vedení města.
Chtěl bych ještě jednou za náš spolek Domažlice pro všechny poděkovat za přízeň a věřte, že jsme se nevzdali a budeme nadále usilovně pracovat! Rozloučil bych se se slovy našeho bývalého starosty Ing. Radka Wiesnera,…PŘÍBĚH NEKONČÍ.
S úctou Waldemar Janeček

MISTROVSTVÍ CHODSKA V PEČENÍ PRASAT  

19.04.2023

Dne 15.4.2023 se uskutečnilo první mistrovství Chodska v pečení prasat, které díky organizátorům panu Jaroslavu Lagronovi a Emilu Duchoňovi /Trhy a Festivaly J+E / s pomocí místních sponzorů ukázalo, že i přes nepřízeň počasí, se lidé umí sejít, když je pro ně připravena akce, která je zajímavá, dobře stravitelná a chutná. Náš přístup spolku Domažlice pro všechny k této akci byl nejen v malém sponzorském daru, ale i účastí pár herních prvků pro naše nejmenší, kde jednoznačně vyhrála lukostřelba a našim nejmenším spoluobčanům náležely odměny ve formě bonbónů, lízátek a malých věcných dárků. Je dobře, že hlavní cena za kvalitní pokrm z prasátka / 10 soutěžních týmů / zůstala v okrese Domažlice, Postřekov vítězný tým ukázal, že obec není jen jednou z hlavních bašt tradic folkloru, ale dovedou tu i kvalitně péct. Protože i účast kolem 800 – 1000 lidí / uváděno pořadatelem / potvrdila, že tyto druhy a typy akcí pro veřejnost je potřeba organizovat, lidé se chtějí potkávat, bavit se a sdružovat. Náš spolek nepotěšilo usnesení Rady města Domažlice, která spolupartnerství na této akci mimo pomoci zlevněné ceny za stage / mobilní podium/ odmítla. Věříme však po zkušenostech z této akce, že další organizované akce pro občany budou partnersky pro vedení města přijatelné, tak jak se tomu děje ve Kdyni, Klatovech a dalších městech. Tato akce směr ukázala.

Jiří Macháček člen spolku Domažlice pro všechny

Návštěva Útulku Domažlice 

15.01.2023
Spolek Domažlice pro všechny se po Novém roce zaměřil mimo jiné i na pomoc pejskům v Útulku Domažlice a přispěl finanční částkou i materiální podporou.
Doufáme, že se mezi námi najdou další lidé, kterým není lhostejný osud pejsků.
Naše podpora bude samozřejmě pokračovat !!!
Michaela Vencová – zakládající člen spolku
clenove_sdruzeni

Náš otevřený program

21. 6. 2022

Pracujeme na předvolebním programu, který brzy ve finální podobě zveřejníme i na našem webu

Daří se nám s vaší pomocí, příznivci a sympatizanti, zpracovávat žádoucí témata a nacházet možnosti k jejich uskutečnění

Rozšiřujeme své řady a rádi přivítáme i další příznivce mezi nás

Již tento čtvrtek 23.6.ve stanu penzionu Viola přivítáme mladé lidi a studenty k diskuzi o chystaných možných změnách ku prospěchu občanů a nás všech

Neboť vždy se dají dělat věci jinak, slušněji a lépe

Členové spolku Domažlice pro všechny

Hudební akce pro příznivce

17. 6. 2022

Děkujeme svým příznivcům a přátelům za vydařený večer .
Za doprovodu dobré hudby k tanci a poslechu se kromě zábavy zúčastnění mohli dozvědět naše vize v komunální politice. Diskuze byla oboustranně plodná a výtečná, ostatně také jako uvařený gulášek, klobásky či dobré pití.
Již brzy chystáme další kulturně-společenskou událost, těšte se 
Btw.dokončujeme finální verzi našeho „předvolebního i povolebního“ programu, již brzy ho veřejnosti představíme na našich stránkách 
David Rácz – člen sdružení
Odpadový zvon pro tříděný odpad

Svoz tříděného odpadu

14. 6. 2022

Současnému vedení našeho města se stále nedaří častější svoz tříděného odpadu  – konkrétně papíru (věčně přeplněné kontejnery).
Zařídíme opravdu častější svoz k zachování čistoty našeho životního prostředí. Vždy se totiž věci dají dělat jinak, slušněji a lépe.
David Rácz – člen sdružení
Hudební akce pro domažlické občany

Hudba pro všechny

12. 6. 2022

Jak jsme již avízovali, naše sdružení si Vás tímto dovoluje pozvat na další uspořádanou akci.

Nadcházející pátek Vás a další nové příznivce rádi uvidíme. Během poslechu či tance a občerstvení s námi můžete prodiskutovat různá témata ohledně našeho otevřeného předvolebního programu, doplnit o Vaše pohledy, názory a argumenty.

Budeme se na Vás těšit

Pohled na Domažlickou nemocnici

Domažlická nemocnice

 10. 6. 2022

Každý z nás si moc dobře uvědomuje, jak je kvalitní zdravotní péče zásadní pro spokojený život.

I když máme tu obrovskou výhodu a můžeme se těšit z toho, že naše město disponuje s poměrně novou středně velkou nemocnicí, ne vždy jsme s nabízenými službami a lékařskou péčí spokojeni.

Jistě mnozí z Vás máte i negativní zkušenosti, za které budeme rádi, když nám v komentářích sdělíte. Snadněji pak můžeme problémy uchopit, konkrétně pojmenovat a potažmo se je snažit i řešit.

Kdo může něco změnit k lepšímu v naší Domažlické nemocnici? ……samozřejmě my občané Domažlic a jak….? Tím, že budeme s konkrétními problémy apelovat na naše zastupitele, někteří jsou také členy dozorčí rady nemocnice, a spolu s ředitelem požadovat na kraji pomoc či podporu atd. Chtít vůbec něco řešit, je alfou a omegou problému….

Mám však také pozitivní zkušenost s naší nemocnicí:

Můj kamarád A. D. byl začátkem letošního roku dlouhodobě hospitalizován v těžkém stavu na ARO. Přístup celého personálu byl ve všech směrech ohromný a naprosto profesionální. Zachránili mu tam život!

Po úplném doléčení dojde osobně na oddělení a všem poděkuje za skvělou péči. Jeho manželka si cení především lidský přístup k pacientům v těžké situaci.

Waldemar Janeček – člen sdružení

Zavolejte nám

Kde sídlíme

Thomayerova 170

344 01 Domažlice

Copyright © Domažlice pro všechny 2022